Stalreglement

Daar er meerdere mensen een paard in pension hebben staan, ontkomen wij er niet aan een aantal regels op stal aan te houden. Op die manier blijft het voor een ieder aangenaam en gezellig.

Algemeen:

 • Pensionklanten zijn elke dag welkom van 08.00 – 22.00 uur.
 • Iedereen betreedt het erf op eigen risico.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor ongevallen, het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen.
 • De Wildkamp zorgt voor de verzorging van de box.
 • Indien er een afspraak met de hoefsmid wordt gemaakt, graag 24 uur van te voren aangeven, dan kunnen wij er rekening mee houden i.v.m. het buiten zetten van uw paard. De troep graag opruimen en aanvegen. Hoefnagels in de vuilnisbak. Kunt u zelf niet aanwezig zijn als de hoefsmid komt, graag van te voren aangeven dan zorgen wij dat we erbij zijn.
 • Als er iets kapot is of door uw toedoen kapot gaat, meld het zodat wij dit snel en adequaat kunnen repareren of vervangen.
 • Schade die wordt veroorzaakt door een paard of door nalatigheid van de eigenaar, wordt op de eigenaar verhaald. Zorg dat u hiervoor verzekerd bent.
 • Het binnen- en buiten zetten van de paarden verzorgt De Wildkamp in vooraf overleg met de eigenaar van het paard
 • Bij extreme weersomstandigheden beslist De Wildkamp of de paarden binnen blijven of dat ze eerder binnen worden gehaald.
 • Heeft u aan het eind van de middag gereden? Dan vinden wij het fijn als u uw paard in een paddock zet of op stal laat staan. Wij hoeven ze dan niet uit het weiland te halen.
 • Honden mogen mee, maar houd ze wel aan de lijn bij u. Geen honden in de bak.
 • Auto’s zoveel mogelijk vooraan parkeren op de parkeerplaats en niet voor de trailers.

Voeren:

 • Een pluk hooi aan uw paard geven vinden wij prima, maar ga buiten niet lopen met hooi.
 • Het voeren van andermans paarden is zonder toestemming van de eigenaar niet toegestaan.
 • De Wildkamp zorgt niet voor het krachtvoer van uw paard. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Wij zullen het uiteraard wel voeren.
 • Ontwormen gebeurt volgens het wormmanagement van De Wildkamp.

Communicatie:

 • Voor noodgevallen zijn wij altijd bereikbaar! Voor overige zaken graag een e-mail.
 • In noodsituaties hebben wij de vrijheid om de dierenarts bij het paard te halen, met vooraf de eigenaar in kennis te stellen. Mochten wij vooraf geen contact met de eigenaar krijgen, hebben wij de vrijheid om de dierenarts bij het paard te halen. De eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de eigenaar.
 • Alle mensen en dieren dienen met respect behandeld te worden, “behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
 • Geef door wanneer je langere tijd afwezig bent en wie er eventueel (dit is niet verplicht) voor je paard zorgt.

Stalgeld:

 • Voor de eerste donderdag van de maand dient het stalgeld te zijn overgemaakt op rekening:
 • Er is een wederzijds opzegtermijn van een kalendermaand.

Stalregels:

 • Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of op de menwagen.
 • Na verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen opruimen.
 • De was- en poetsplaats veegschoon achter laten.
 • Probeer verstandig met water om te gaan om verspilling te voorkomen.
 • De mest van uw paard (waar ook op het terrein) direct verwijderen.

Buitenbak:

 • Longeren mag in de buitenbak
 • Houd rekening met elkaar in de bak.
 • Heb je privéles, zet dit dan even op het bord in de stal, dan kunnen anderen er rekening mee houden.
 • Je mag les nemen van een eigen instructeur. De bak blijft wel toegankelijk voor andere pensionklanten.
 • Paarden losgooien en laten rollen in de paddocks of buitenbak
 • (Spring)materiaal direct opruimen na gebruik.
 • De snelste gang heeft voorrang, dus niet stappen op de hoefslag.
 • Passeer elkaar voor het linkerbeen, de linkerhand heeft dus voorrang.
 • Elkaar de ruimte geven bij het passeren en elkaar niet afsnijden.
 • Honden mogen niet in de bak komen.
 • Mest altijd opruimen!

Binnenbak:

Naast de regels van de buitenbak gelden ook de volgende regels:

 • Ruim na het gebruik van de bak je spullen (zweep, balken e.d.) op. Haal ook eventuele mest weg.
 • Er mag beslist geen hooi in de binnenbak worden gevoerd, ook niet in een hooinet of emmer.

Heb je ergens problemen mee, spreek dit dan naar elkaar uit.
Heb respect voor de paarden en voor elkaar!

Comments are closed.